Header Image

HUISREGELS

SEPTEMBERFEESTEN ZELHEM

–   Bij de entree van de kermistent maar ook buiten op het kermisterrein kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van de beveiliging, die verband houden met de huisregels dient u direct op te volgen.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs (fouilleren cq. visitatie).
 • Bij overtreding van de wet wapens en munitie en de opiumwet, volgt in beslagname en wordt de politie ingelicht.
 • Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren.
 • Jassen (of wat daarop lijkt) moet u afgeven in onze garderobe.
 • Bij overtreding van onze huisregels kan u de toegang tot het kermisterrein en feesttent worden ontzegd.
 • Legitimatie verplicht.

–   Met het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker voorts akkoord met het eventuele gebruik door Stichting Septemberfeesten Zelhem van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk op foto, film of video. TV beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van dit evenement, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd. Op het gebruik hiervan is een Privacyreglement van toepassing.

 

 Het is verboden om:

 • Te roken in de feesttent.
 • In het bezit te zijn van alcoholische dranken indien u nog geen 18 jaar of ouder bent.
 • Drugs in bezit hebben, te gebruiken of te verhandelen, ook softdrugs.
 • Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben, deze worden ingenomen en ter vernietiging afgegeven aan de politie.
 • Diefstal en vernieling te plegen.
 • Geweld te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten.
 • Glazen mee te nemen buiten de feesttent.
 • Het is verboden eigen drink- en etenswaren mee te nemen en deze te nuttigen in de feesttent anders dan ter plaatse aangeboden door de horeca-exploitant.
 • Op stoelen en/of banken en/of tafels te gaan staan.
 • Als ‘groep’ het kermisterrein en/of feesttent te betreden, zich op te houden en te verlaten.

 

De toegang wordt geweigerd of u wordt verwijderd uit de feesttent als u:

 • Rookt in de tent.
 • In het bezit bent van alcoholische drank en niet kan aantonen dat u 18 jaar of ouder bent.
 • Geen correcte schoenen draagt.
 • (Voetbal)clubkleding / Full colours van OMG’s (outlaw motor gangs) draagt.
 • Dronken bent.
 • Niet meewerkt aan controles zoals boven genoemd.

 

 

Bij het verlaten van het kermisterrein vragen wij u de buurt rustig en zonder lawaai te verlaten!

                                                                                                                                                                        

De Organisatie