HUISREGELS 2021

SEPTEMBERFEESTEN ZELHEM

 • Bij de entree van de kermistent maar ook buiten op het kermisterrein kan zich de mogelijkheid voordoen dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
 • Alle aanwijzingen van medewerkers van de beveiliging, die verband houden met de huisregels dient u direct op te volgen.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapens en drugs (fouilleren cq. visitatie).
 • Bij overtreding op de wet wapens en munitie en de opiumwet, volgt in beslagname en wordt de politie ingelicht.
 • Gevonden voorwerpen moet u bij ons inleveren.
 • Jassen (of wat daarop lijkt) moet u afgeven in onze garderobe.
 • U dient zich op eerste verzoek te kunnen legitimeren met een wettelijke legitimatie.
 • Met het betreden van het evenemententerrein gaat de bezoeker voorts akkoord met het eventuele gebruik door Stichting Septemberfeesten Zelhem van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk op foto, film of video. TV beelden etc. voor promotionele of voorlichtende doeleinden van dit evenement, zonder dat hiervoor een vergoeding kan worden gevorderd. Op het gebruik hiervan is een Privacyreglement van toepassing.

 

 Het is verboden om:

 • Te roken in de feesttent.
 • In het bezit te zijn van alcoholische dranken indien u nog geen 18 jaar of ouder bent.
 • Drugs (ook softdrugs) en lachgas in bezit hebben, te gebruiken of te verhandelen.
 • Wapens of voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben, deze worden ingenomen en ter vernietiging afgegeven aan de politie.
 • Diefstal en vernieling te plegen.
 • Geweld te gebruiken, te dreigen met geweld of te vechten.
 • Glazen mee te nemen buiten de feesttent.
 • Eigen drink- en etenswaren mee te nemen en deze te nuttigen in de feesttent anders dan ter plaatse aangeboden door de horeca-exploitant.
 • Op stoelen en/of banken en/of tafels te gaan staan.
 • Als ‘groep’ het kermisterrein en/of feesttent te betreden, zich op te houden en te verlaten.

 

De toegang wordt geweigerd of u wordt verwijderd uit de feesttent als u:

 • De huisregels en verboden zoals hierboven genoemd negeert.
 • Geen correcte schoenen draagt.
 • (Voetbal)clubkleding / Full colours van OMG’s (outlaw motor gangs) draagt.
 • Dronken bent.
 • Niet meewerkt aan controles zoals hierboven genoemd.

 

 

Bij het verlaten van het kermisterrein vragen wij u de buurt rustig en zonder lawaai te verlaten!

De Organisatie